Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Vítejte na stránkách Farního sboru

Českobratrské církve v Hranicích

  

bible-kralicka.jpg

  

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu

2.Tesalonickým 2, 16-17

 

Českobratrská církev evangelická je (ČCE)...

je sjednocená protestanská církev, která se hlásí do společenství reformačních církví. Navazuje na tradice České reformace, na hnutí husitské, církev podobojí i Jednotu bratrskou, na církve evangelické augsburského i helvetského vyznání, povolené v našich zemích tolerančním patentem v roce 1781.

Tyto dvě církve, církev augsburského a církev helvetského vyznání, se sloučily roku 1918 v církev jedinou, která přijala jméno Českobratrská církev evangelická.

Českobratrská církev evangelická vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Tato víra ji spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob.

Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž středem je Boží zjevení v Ježíši Kristu.